ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2560

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
22 มี.ค. 60
-
พฤหัสบดี
23 มี.ค. 60

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 6
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
18 ก.พ. 60
-
เสาร์
26 ส.ค. 60

Executive Program รุ่นที่ 23
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
เสาร์
24 มิ.ย. 60
-
อาทิตย์
24 ก.ย. 60

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 5
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Emerald Hotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

 อังคาร
16 พ.ค. 60
-
พุธ
17 พ.ค. 60 

 

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

 

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 7
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

 

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
 Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

 
 เสาร์
2 ก.ย. 60
-
เสาร์
24 มี.ค. 61

Executive Program รุ่นที่ 24
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
เสาร์
16 ก.ย. 60
-
อาทิตย์
26 พ.ย. 60

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 6
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Emerald Hotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

พุธ
18 ต.ค. 60
-
พฤหัสบดี
19 ต.ค. 60

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 8
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)