ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2562

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
27 มี.ค. 62
-
พฤหัสบดี
28 มี.ค. 62

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 12
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
18 พ.ค. 62
-
เสาร์
16 พ.ย. 62

Executive Program รุ่นที่ 26
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok 59,000-69,000 ฿
เสาร์
15 มิ.ย. 62
-
อาทิตย์
1 ก.ย. 62

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 9
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

พุธ
24 ก.ค. 62
-
พฤหัสบดี
25 ก.ค. 62

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 13
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

 อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์ 
 Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

 
เสาร์
21 ก.ย. 62
-
อาทิตย์
24 พ.ย. 62

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 10
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

พุธ
16 ต.ค. 62
-
พฤหัสบดี
17 ต.ค. 62

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 14
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)