ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2563

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
18 มี.ค. 63
-
พฤหัสบดี
19 มี.ค. 63

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 13
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
13 มิ.ย. 63
-
เสาร์
29 ส.ค. 63

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 11
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

พุธ
22 ก.ค. 63
-
พฤหัสบดี
23 ก.ค. 63

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 14
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

 อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์ 
 Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

 
เสาร์
12 ก.ย. 63
-
อาทิตย์
29 พ.ย. 63

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 12
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

เสาร์
17 ต.ค. 63
-
อาทิตย์
30 พ.ค. 64

Executive Program รุ่นที่ 27
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  Swissotel Bangkok 59,000-69,000 ฿ 
พุธ
28 ต.ค. 63
-
พฤหัสบดี
29 ต.ค. 63

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 15
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)