แนะนำหลักสูตรเด่น ปี 2558!

วัน/เวลา ชื่อหลักสูตร ระยะ
เวลา

พฤ-ศ
19-20 มี.ค. 2558

09:00-16:30 น.

Tax Management for Entrepreneur
(การพัฒนา ‘ผู้ประกอบการ’  ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

สามารถสื่อสารและกำกับฝ่ายบัญชี ...  รู้วิธีใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนภาษี

2 วัน

พฤหัสบดี
26 มิ.ย. 2558

09:00-16:30 น.

วางแผน “ภาษีมรดก และ การให้”

ให้ถูกเงิน และถูกกฎหมาย

1 วัน

เสาร์
28 มี.ค. 2558
-
เสาร์
31 ต.ค. 2558

Executive Program 
(หลักสูตรวุฒิบัตร) รุ่นที่ 21

 

 เสาร์
20 มิ.ย. 2558
-
อาทิตย์
20 ก.ย. 2558

Certified Tax Accountant Program
(หลักสูตร นักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

 

 

    Website Signup