ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2561

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
14 มี.ค. 61
-
พฤหัสบดี
15 มี.ค. 61

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 9
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

พุธ
9 พ.ค. 61
-
พฤหัสบดี
10 พ.ค. 61

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 10
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์ 
 Swissotel Le Concorde Bangkok  

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
19 พ.ค. 61
-
เสาร์
24 พ.ย. 61

Executive Program รุ่นที่ 25
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
เสาร์
16 มิ.ย. 61
-
อาทิตย์
26 ส.ค. 61

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 7
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

เสาร์
15 ก.ย. 61
-
อาทิตย์
25 พ.ย. 61

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 8
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

พุธ
17 ต.ค. 61
-
พฤหัสบดี
18 ต.ค. 61

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 11
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)