สัมมนาพิเศษ! เปิดโลกทรรศน์ภาษี แด่... "ผู้ประกอบการ SMEs"

เพียง 800 บาท เท่านั้น! วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงแรม The Ambassador Hotel Bangkok บรรยายโดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดสัมมนา

 

หลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อม Promotion พิเศษ!

หลักสูตระยะยาว 7 เดือน (เสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 - เสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558) ที่เพิ่มวุฒิ เพิ่มความก้าวหน้า และสร้าง Connection ด้านธุรกิจแก่ท่าน สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และรับรองคุณภาพโดยศิษย์เก่ากว่า 2,000 คนจากหลากหลายอาชีพ

ภาพรวมหลักสูตรวุฒิบัตร

สมัครด่วนวันนี้เพื่อรับ Promotion สุดพิเศษ

 

สมัครเรียน  ชำระภายในเดือน
 ต.ค. พ.ย. 
1-2 คน  7% 5%
3-5 คน  10% 5%
6 คนขึ้นไป  15% 10%

 

 

แนะนำหลักสูตร...ตรงความต้องการของคุณ !

ผู้ประกอบการ, CEO, MD, ทายาทธุรกิจ

ผู้ประกอบการ...จะสามารถขจัดความกลัว ‘สรรพากร’ & ‘ภาษี’ ไปจากใจ ได้อย่างไร?


นักบัญชีอาวุโส

‘นักบัญชี' ที่ต้องการเพิ่มอาชีพเป็น ‘ที่ปรึกษาภาษี’ ... โปรดฟังทางนี้


นักบัญชีทั่วไป

นักบัญชีที่รู้ภาษีอากร ... กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก & รายได้สูง !

     Website Signup