ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2559

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
9 มี.ค. 59
-
พฤหัสบดี
10 มี.ค. 59

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 4
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
26 มี.ค. 59
-
เสาร์
24 ก.ย. 59

Executive Program รุ่นที่ 22
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
เสาร์
4 มิ.ย. 59
-
อาทิตย์
28 ส.ค. 59

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 3
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Emerald Hotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

 เสาร์
30 ก.ค. 59
-
เสาร์
25 ก.พ. 60

Executive Program รุ่นที่ 23
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
เสาร์
17 ก.ย. 59
-
อาทิตย์
27 พ.ย. 59

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 4
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Emerald Hotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

อังคาร
11 ต.ค. 59
-
พุธ
12 ต.ค. 59

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 5
(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Le Concorde Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)