ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2564

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
พุธ
24 มี.ค. 64
-
พฤหัสบดี
25 มี.ค. 64

 Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 14

(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

อ.อมรศักดิ์
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)

เสาร์
16 มิ.ย. 64
-
เสาร์
21 ส.ค. 64

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 13
(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

เสาร์
19 มิ.ย. 64
-
เสาร์
13 พ.ย. 64

 Executive Program รุ่นที่ 28

(หลักสูตรวุฒิบัตร) 

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business 

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  Swissotel Bangkok

59,000 ฿

-

69,000 ฿ 

เสาร์
18 ก.ย. 64
-
เสาร์
27 พ.ย. 64

Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 14

(หลักสูตรนักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   Swissotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

 
พุธ
22 ก.ย. 63
-
พฤหัสบดี
23 ก.ย. 63

 Tax Management for Entrepreneur รุ่นที่ 15

(การพัฒนา 'ผู้ประกอบการ' ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

Seminar - Entrepreneur Series: หลักสูตร E01

อ.อมรศักดิ์ 
พงศ์พศุตม์
Swissotel Bangkok

12,000 ฿

(รวม VAT)