กลโกงภาษี

กลโกงภาษโดย อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

• เปิด… 108 อัจฉริยะวิธีแหวกด่านภาษี!
• ใบกำกับภาษีปลอม, ยุทธการปล้นคลังหลวง, แต่งบัญชี(หนีภาษี), สินค้าออนไลน์, อาระขัดขืน, ดารานักแสดง, เซียนพระ, เณรคำ, SMEs, Nominee, Tax Havens, Messi, Google, Apple (iPhone), Starbucks, Berlusconi, AEC 2015, etc.

พิมพ์ครั้งที่: 1,พิมพ์ล่าสุด: 2557
ราคา: 220.00 บาท

Read more...

หนังสือทั่วไป

ซึ่งเป็นชุด pocketbooks ที่ Mr. Tax Co., Ltd.จัดพิมพ์เอง และพิมพ์ร่วมกับ Nation Books

SMEs Taxation พลกยทธศาสตรภาษ ทนเกมภาษ1
SMEs Taxation (2551) พลิกยุทธศาสตร์ภาษี...สู่เวทีโลก (2551) ทันเกมภาษี (2550)

Series เคล็ด (ไม่ลับ) กับหมอภาษี

ซึ่งเป็นชุด pocketbooks ที่เป็นซีรี่ส์ 4 ตอน โดย Mr. Tax จัดพิมพ์ร่วมกับ SE-ED Books

เคลดไมลบกบหมอภาษ 1 เคลดไมลบกบหมอภาษ 2 เคลดไมลบกบหมอภาษ 3 เคลดไมลบกบหมอภาษ 4

เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี:
กลยุทธ์ภาษี SMEs &
ธุรกิจครอบครัว (2548)

เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี 2:
เปิดคำภีร์ภาษีบุคคลธรรมดา &
วิชาชีพอิสระ (2548)

เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี 3:
วางแผนภาษี... บุคคล &ครอบครัว
(2548)

เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอภาษี 4:
เปิดวิสัยทัศน์ภาษี... ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก &
บรรษัทข้ามชาติ (2548)

Series หมอภาษีพูด

รวบรวมบทความของ ‘หมอภาษี’ ที่ตีพิมพ์ใน section ‘ถนนนักลงทุน’ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 1  2  3
หมอภาษีพูด (2541) หมอภาษีพูด #2 (2542) หมอภาษีพูด #3(2542)
     
 4  5  6
หมอภาษีพูด #4 (2542)

หมอภาษีพูด #5: Tactics
การวางแผนภาษี - 108 เล่ห์กล
หลากวิธีรอดบ่วงภาษี (2544)

หมอภาษีพูด #6: Tactics
การบัญชีภาษีที่สรรพากรยอมรับ
และ 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (2544)

     
 7  8  9

หมอภาษีพูด #7: Tactics
การวางแผนภาษี #2 -
แต่งบัญชี...หนีภาษีกันดีกว่า (2545)

หมอภาษีพูด #8: Tactics การวางแผนภาษี #3 -
นิติบุคคลต่างประเทศ
และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (2546)

หมอภาษีพูด #9: 108 วิธีประหยัดภาษี #1 -
ด้วยหมากกลบัญชี & เทคนิคกฎหมาย (2547)

     
 10-1 หมอภาษพด 11  

หมอภาษีพูด #10: 108 วิธีประหยัดภาษี #2 -
ธุรกิจ SMEs &บุคคลธรรมดา (ตอน 1) (2547)

หมอภาษีพูด #11: 108 วิธีประหยัดภาษี #3 -
ธุรกิจ SMEs &บุคคลธรรมดา (ตอน 2) (2547)

 

Series 108 ถาม-ตอบ กับหมอภาษี

รวบรวมคำถาม-คำตอบที่สำคัญโดดเด่น จากสมาชิกวารสาร Tax & Business Magazine และ Tax & Business Review โดย ‘หมอภาษี’ ชี้แนะปัญหา ทางออก และวิธีวางแผนภาษี อย่างครบถ้วน... เป็น know-how หาอ่านได้ที่นี่แห่งเดียว!

108 - 1 108 - 2 108 - 3 108 ถาม-ตอบ 4
108 ถาม-ตอบ กับหมอภาษี (2541) 108 ถาม-ตอบ กับหมอภาษี #2 (2542) 108 ถาม-ตอบ กับหมอภาษี #3 (2544) 108 ถาม-ตอบ กับหมอภาษี #4 (2546)