Success Stories

1  

คุณสุรภา แจ่มแจ้ง (ผู้จัดการอาวุโส) บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด
ธุรกิจของฟาร์มโชคชัย อยู่ในช่วงขยายธุรกิจในหลายด้าน ทั้งในและต่างประเทศ และอาจต้องร่วมทุนกับ Partner ต่างๆ… โรงเรียนภาษีให้ความรู้ ครบถ้วนทั้งด้านกลยุทธ์ภาษีระหว่างประเทศ, FTA & AEC, Mergers & Acquisitions ฯลฯ ซึ่งดิฉันนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจ & ภาษี ได้อย่างลงตัว

     
2  

คุณบดีพล แสงปลั่ง (ที่ปรึกษาฝ่ายอบรม) บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด

ผมได้รับความรู้ทางด้านภาษีสามารถนำไปประยุกต์ใช้พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนภาษีและที่สำคัญคือความมหัศจรรย์ในมิตรภาพของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

     
3  

คุณขนิษฐา สังขวรรณ (ผู้จัดการกองภาษีในประเทศ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การที่ได้มาเรียนกับทางโรงเรียนภาษีได้ประโยชน์ แนวคิด จากองค์กรอื่นๆที่มีเพื่อนๆเข้ามาร่วมเรียนจากอาจารย์หลายๆท่านแล้วได้ Update ความรู้ใหม่ๆทางด้านภาษี ทางด้านบัญชีภาษีอากร และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานปัจจุบันและนำมาใชประโยชน์ได้เยอะ ในธุรกิจการบิน การวางแผนภาษีภายในประเทศและการวางแผนภาษีระหว่างประเทศและได้เห็นประเด็นใหม่ๆจากการเรียนกับวิทยากรที่ร.ร.ภาษี

     
4  

คุณบุณยวีร์ โชคประเสริฐสม (อาจารย์สอนวิชาภาษีอากร) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้มุมมองที่กว้างขึ้น ได้รู้จักบุคลากรใหม่ๆ ในแวดวงวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ในการทำงานมากขึ้นสามารถนำความรู้มาปรับสอนกับนักศึกษาที่สถาบันเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาษีอากรมากขึ้น

 
     
5  

คุณเฉลียว สังข์เงิน

“เดิมตั้งใจมาเรียนที่นี่เพื่อต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเทคนิคแต่เรียนแล้วได้รับความรู้มากกว่าที่คิดในเรื่องการจัดการภาษีในบริษัทที่กว้างขึ้นและเรื่องภาษีกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก น่าสนใจ สำหรับตัวเองนั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องขอขอบคุณโรงเรียนภาษีโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนซึ่งให้ความรู้ที่ชัดเจนเป็นกันเอง ประทับใจมาก และตั้งใจลงหลักสูตรอื่นอีกในอนาคตด้วย”

     
6  

คุณศรัณย์ บุญญะศิริ
“ผมมาเรียนที่นี่โดยผ่านการแนะนำจากเพื่อนเพราะปัจจุบันธุรกิจของผมต้องประสบปัญหากับการที่สรรพากรเข้าตรวจบริษัทซึ่งผมไม่ทราบว่าจะตั้งรับสถานการณ์หรือแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อผมมาเรียนที่นี่แล้วทำให้ปัญหาเรื่องภาษีที่เคยผิดพลาดลงอย่างมากเลยครับ”

 
     
7  

คุณณัฐนิช สุขสวัสดิ์ 

คุณณัฐนิช สุขสวัสดิ์ (ทายาทธุรกิจ)
ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดไทยพืชผล จำกัด


“ จุดเด่นของโรงเรียนภาษีที่เห็นได้ชัดเลยคือ ความแตกต่างของการเรียนการสอนและการจัดระบบความคิดให้คิดแบบ tax controller โรงเรียนภาษีทำให้ ‘ภาษี’ เป็นเรื่องสนุกและท้าทายเพราะแท้ที่จริงแล้วการเข้าใจหลักของภาษีจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆมิติประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจเศรษฐศาสตร์กฎหมาย และบัญชี ฯลฯ ทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักจากหลากหลายวงการอีกด้วยและอีกหนึ่งความประทับใจก็คือคณาจารย์แต่ละท่านก็ล้วนแต่เป็นระดับแนวหน้าของวงการภาษีทั้งสิ้นการที่แน๊ตได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ”

     
8  

คุณวีรชัย อริยพรพิรุณ
“สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนที่โรงเรียนภาษีคือมุมมองในการบริหารจัดการเรื่องภาษีของบริษัทที่ชัดเจนและครบวงจรในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในงานที่ทำอยู่จึงส่งเสริมให้พนักงานมาเรียนที่นี่เพื่อเพิ่มความรู้ทางเทคนิคให้มากขึ้น”

     
9  

คุณสายชล ศักดาพลชัย
“การเรียนที่โรงเรียนภาษีทำให้มีความเข้าใจเรื่องการบริหารภาษีที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในงานที่ทำอยู่ได้และประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทได้ดีมากขึ้น”

 
     
10  

คุณประไพศรี ลักษมีวัฒนา
“ดิฉันเองเป็น Tax Controller ของบริษัทเลือกเรียนหลักสูตร Tax Planning & Control for CEO แล้วดีมากเลยค่ะเพราะได้กลยุทธ์ (Tax Strategic Planning) ในการวางแผนการบริหารภาษีทำให้การจัดการภาษีของบริษัทชัดเจนถูกต้อง และควบคุมได้”

 

และ Success Stories อีกมากมายจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ

11 12 13 14 15
         
16 17 18 19 20
         
21 22 23 24 25
         
26 27 28 29 30
         
31 32 33 34 35
         
36 37 38 39 40
         
41 42 43 44 45
         
46 47 48 49 50
         
51 52 53 54 55
         
56 57 58 59 60
         
61 62 63 64 65
         
66 67 68 69 70
         
71 72