เปิดรับสมัคร หลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ 28 แล้ว!

หลกสตรวฒบตร

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 นี้ ... สำรองที่นั่งด่วน! (รับจำนวนจำกัดต่รุ่น)

เปิดเรียน 3 หลักสูตรวุฒิบัตรด้านภาษี ( Tax Manager, Mini-MBA in Taxation)… สำรองที่นั่งด่วน! (รับจำกัดต่อรุ่น)

เรียนภาษีด้วยภาษาธุรกิจ...ด้วยทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ... ครบเครื่องภาษีทั้งระบบ :- กลยุทธ์ภาษี การวางแผนภาษี FTA & AEC

ด้วยวิธีการเรียนการสอน ‘Collaboration & Results’... เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้เข้าเรียน – ผู้เข้าเรียน (ต่างธุรกิจ-ต่างประสบการณ์) – คณาจารย์ (หลากประสบการณ์/หลายภาคส่วน) – case studies – ดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ

ศิษย์เก่ากว่า 27 รุ่น 2,000 คน ทั่วราชอาณาจักร ทั้งผู้บริหารระดับสูง/กลาง, เจ้าของธุรกิจ, SMEs, แพทย์, วิศวกร, บัญชี, การเงิน, การตลาด ฯลฯ ครอบคลุมกว่า 200 ธุรกิจ! เพิ่มวุฒิ เพิ่มโอกาส เพิ่มสังคม เพิ่มรายได้!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

‘กลโกงภาษี’ – pocketbook 240 หน้าโดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

กลโกงภาษ

วางตลาดแล้ววันนี้... ที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น SE-ED ฯลฯ

Pocketbook เล่มนี้เป็นการเปิดโปงการฉ้อฉลภาษีในรูปแบบต่างๆ...ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ SMEs...และการ tricky ทางภาษีของบรรษัทข้ามชาติ รวมตลอดถึงคนดังและธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลก...จากประสบการณ์ 30 ปีของ 'หมอภาษี' (อาจารย์อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์)

'กลโกงภาษี' เล่มนี้ ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม...โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจฯในการวางแผนภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน AEC 2015 และเวทีการค้าโลก

'กลโกงภาษี' ใน pocketbook เล่มนี้ ดูจะเป็นเรื่องท้าทายต่อทุกภาคส่วน...ทั้งในวงวิชาการ ผู้ประกอบการ สรรพากร และสังคม...เสมือนคมมีด...ซึ่งถ้ารู้จักหยิบใช้ ก็จะเป็นประโยชน์อเนกอนันต์...ในทางกลับกัน ก็อาจถูกคมมีดบาดมือเอาได้ถ้าฉวยใช้ไม่เป็น!

ติดตาม ‘เกร็ดภาษี’ โดย อ.อมรศักดิ์ ได้ทาง Facebook!

Facebook Amornsak


โดยการกด Like ที่ Facebook Page ของ อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ (ที่คอลัมน์ด้านซ้าย หรือที่ www.facebook.com/AmornsakMrTax) ซึ่งจะนำเสนอ ‘เกร็ความรู้-ภาษี’ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน... ทั้งในชีวิตประจำ การค้า การเงิน การลงทุน การวางแผน(ประหยัด) ภาษี ข่าวภาษี(สำคัญ) และภาษีอาเซียน(AEC) ฯลฯ

และสำหรับ Facebook Page ของโรงเรียนภาษีติดตามได้ที่ www.facebook.com/schooloftax

พบกับหลักสูตรสัมมนาภาษี ของ ‘โรงเรียนภาษี’ เร็วๆนี้

หลกสตรสมมนา

 
เปิดหลักสูตรเด่นใหม่ๆ ในปี 2564... เน้นหลักสูตรปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตรพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษี) การวางแผนภาษี update กฎหมายใหม่ การบัญชีภาษีอากร และกลยุทธ์วางแผนภาษี เป็นต้น

อำนวยการสอนโดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ (หมอภาษี) และทีมวิชาการชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง