Banner - E02

 

วัน/เวลา ระยะ
เวลา
วิทยากร สถานที่ CPD CPA ค่าสัมมนา 
(ไม่รวม VAT)

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ยังไม่มีกำหนดการ

1 วัน

 

           

 

‘ต้นทุนภาษี’ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่ม / ลด ศักยภาพการแข่งขัน ... โดยเฉพาะเมื่อเปิด AEC 2015 (31 ธันวาคม 2558 นี้แล้ว !) … ภาษิตที่ว่านี้ จะเริ่มเป็นจริงแน่นอน ! …

 • ‘ปลาใหญ่’ ย่อมกิน ‘ปลาเล็ก’

 • ผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้น ที่จะดำรงธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกรากนี้ ! (Survival of the Fittest)

 • ‘Responsive to Change’ (การปรับตัว / ปรับกลยุทธ์การค้า & กลยุทธ์ภาษี) ... ก็เป็นหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤติ (คู่แข่ง 10 ชาติ) และคว้าโอกาส (รวย) จากประชากร 530 ล้านคน ของ 10 ชาติ ACE 2015

‘โรงเรียนภาษี’ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ‘ผู้ประกอบการ’ (Entrepreneur) ทุกระดับ ทุกประเภทธุรกิจ เข้ามาร่วมเรียนรู้‘108 กลยุทธ์ การประหยัดภาษี’ (อย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ... เพื่อเตรียมการณ์วางแผนรับมือคลื่น ‘วิกฤติ & โอกาส’ อันมหาศาล ซึ่ง 100 ปี จึงจะมีปรากฎการณ์เช่นนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต !

 

Highlights

 1. กรณี MK Suki ต้องการขยายตลาดไปยังกัมปูชาและลาว ควรวางแผนกลยุทธ์ภาษีและธุรกิจอย่างไร

 2. กรณีผู้ประกอบการ SME จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากภาษีไทย และ FTA อย่างไร ให้ลงตัวกับธุรกิจและการแข่งขันจากคู่แข่งใน AEC

 3. ผู้นำเข้า/ส่งออก จะใช้สิทธิของแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin) อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

 4. โอกาสและความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิตเพื่อใช้สิทธิจาก FTA & AEC กรณีคู่ค้าอยู่ในภูมิภาคเช่น ASEAN+3, ASEAN+6 ฯลฯ

 5. โอกาสขยายพันธมิตรธุรกิจและการค้าเพื่อขยายตลาดสู่ประชากร AEC กว่า 530 ล้านคน

 6. การตั้ง Holding Company ใน Singapore จะช่วยประหยัดภาษีของผู้ถือหุ้น (Shareholders) ได้อย่างไร

 7. Multinational Company ควรจัดหน่วยภาษี (Tax Entity) และโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Shareholder Structure) อย่างไรให้ได้ Net Take-Home Money สูงสุด

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 1. เรียนรู้ 108 กลยุทธ์ / กลวิธี ประหยัดภาษี (อย่างถูกกฎหมาย) จาก 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรของประเทศไทย !

 2. Collaboration & Results … แลกเปลี่ยนมุมมองกลวิธี ประสบการณ์ ฯลฯ จากเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจการค้า ซึ่งเคยมี / เคยพบ / เคยประสบความล้มเหลว และความสำเร็จจากคลื่นการค้าเสรี (FTA & AEC)

 3. สามารถนำความรู้ / มุมมอง / กรณีศึกษาต่าง ๆ ไปใช้ใน การวางแผนภาษี ให้สอดคล้องกับปรับ กลยุทธ์การค้า เพื่อรองรับวิกฤต & โอกาสจาก AEC 2015 อย่างได้ผล

 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน)

ส่วนที่ 1 (09:00–12:00 น.) กลยุทธ์การวางแผนภาษี ... เพื่อรองรับการแข่งขัน และโอกาสจาก AEC 2019
    (โดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์)

 

 1. ภาพรวมภาระภาษี จาก AEC 2019

  • ความแตกต่างของโครงสร้างภาษีของ 10 ชาติ อาเซียน มีผลต่อภาระภาษี & ศักยภาพการแข่งขัน อย่างไร ?

  • โครงสร้างภาษีของไทย ซึ่งได้เปรียบ / เสียเปรียบ อยู่นั้น จะมีวิธีปรับกลยุทธ์การค้า / การลงทุน / กลยุทธ์ภาษี ได้อย่างไรให้อยู่รอด / ไม่เสียเปรียบ ต่อคลื่นการแข่ขันจาก AEC 2019

 2. กลยุทธ์ธุรกิจ & ภาษี ... เพื่อรับมือการรุกเข้ามาของ AEC

  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามประมวลรัษฎากรของไทย ... เพื่อช่วยประหยัดภาษี
  • การจัดหน่วยภาษี ... เพื่อลดภาระภาษีของกิจการ
  • การจัดธุรกรรมการค้า ... เพื่อประหยัดภาษี
  • การวางแผนภาษี ... ผ่านนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ
  • การวางแผนภาษี ... ผ่านกระบวนทางบัญชี

 3. กลยุทธ์ธุรกิจ & ภาษี ... กรณีบริษัทไทยรุกสู่เวทีโลก

  • การใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน ... เพื่อประหยัดภาษี
  • การจัดหน่วยภาษี สำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (cross border tax planning & strategy)
   : - Base Company, Conduit Company, Holding Company, Joint Venture, Multinational Corporation, etc.
  • Tax Haven : -Legal : Ethic : Tax Benefit : Anti – Avoidance Rules
  • Tax Planning through E-Commerce

 4. กรณีศึกษา (Case studies)

 5. ถาม – ตอบปัญหา (กรุณาส่งคำถาม ของท่านล่วงหน้า เพื่อให้วิทยากร ชี้แนะให้ตรงกับปัญหาของท่าน)

 

ส่วนที่ 2 (13:00–16:00 น.) กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบ AEC/FTA/BOI และเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ
    (โดย อ.สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์)

 

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ
  • เขตประกอบการเสรี (IEAT), Free Zone, Bonded Warehouse, BOI, etc

 2. ช่องทางการค้า การลงทุน และ logistics จาก AEC & FTA

 3. กลยุทธ์ และแนวทางปรับตัวของธุรกิจที่แข่งขันไม่ได้

 4. โอกาสทางการค้าและการตลาดจาก AEC & FTA, ASEAN+3, ASEAN+6

 5. กรณีศึกษา (Case studies) ที่น่าสนใจ & ถาม – ตอบปัญหา

 

วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

1. อาจารย์ อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

‘หมอภาษี’ และผู้อำนวยการโรงเรียนภาษี ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงภาษีอากรกว่า 30 ปี โดยเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาโทด้านการวางแผนภาษีของมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บรรษัทข้ามชาติ นิติบุคคลไทย และต่างประเทศชั้นนำกว่า 25 ปี

2. อาจารย์ สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ท่านเป็นประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สภาปฏิรูปแห่งชาติและเป็นประธานกรรมการ บริษัท EBCI ซึ่งมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ Logistics & Supply Chain และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างประเทศ กว่า 40 ปี

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม: 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ราคานี้รวม Lunch Buffet, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่